Den 1:a Oktober 2016 tog Brukets Allservice över Återbruket. 

Brukets Allservice är ett så kallat ASF, Arbetsintegrerande Socialt Företag. Vårt syfte är att kunna erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetstillfällen åt människor som av olika anledningar befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden.  Målet är att våra medarbetare ska känna delaktighet och få möjlighet att utveckla sig på bästa sätt, efter egen förmåga.  Alla eventuella vinster återinvesteras alltid i företaget genom t. ex. ytterligare arbetsmöjligheter , rehabilitering och kompetensutveckling.                              Hjälp oss Hjälpa  : )Viss del av vår försäljning kommer att gå tillbaka till tidaholmarna
vid olika projekttillfällen.

_________________________

KARTA